Ako vidia mladí Slováci budúcnosť Európy?

Friday 18 February 2022 12:00 14:00
Online
Slovakia
Vypočujte si výsledky výskumu, ktorý mapoval postoj mladých ľudí na Slovensku voči Európskej únii.
Budeme hovoriť o názoroch mladých ľudí na:
☑️imidž EÚ,
☑️výhody a nevýhody členstva SR v Únii,
☑️politické usporiadanie
☑️aj o vzťahu EÚ k mladým ľuďom.
Prezradíme vám detaily, ako sa výskum robil a pokúsime sa navrhnúť konkrétne zlepšenia.
👉Výskum robila Rada mládeže Slovenska (RmS), ktorá sa systematicky venuje konzultáciám s mladými ľuďmi o podobe európskych politík v rámci Európskeho dialógu s mládežou.
Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou na reflexiu vzťahu aj mladých Slovákov k Európskej únii. Správa, ktorú vám predstavíme, sa tematicky zameriava na demokratickú Európu, na vzťah mladých ľudí voči EÚ a hodnotenie benefitov i obmedzení, ktoré vyplývajú z členstva Slovenska v EÚ.
Podujatie moderuje:
🔘 Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Úvodné slovo bude mať:
🔘 Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR;
🔘 Robert Sermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
So správou vystúpia:
🔘 Katarína Čavojská, sociologička, výskumná pracovníčka, Rada mládeže Slovenska;
🔘 Zlatica Pecháčová, sociologička, výskumná pracovníčka, Rada mládeže Slovenska.
Táto diskusia sa bude konať pri príležitosti Európskeho roku mládeže 2022.