The next Europe

Mijn naam is Imre, ik ben in 2005 geboren inhet Hongaarse stadje Jászberény, dus slechts een jaar nadat Hongarije tot deEuropese Unie is toegetreden. Ik ben als juniorambassadeur in contact gekomenmet de samen.eu community. Deze community geeft mij de kans om me opinternationaal niveau te bewegen. Hier, in een community die werkelijk handelten iets bereikt, ben ik vrij om mijn mening te uiten en leggen mijn gedachten gewicht in de schaal.

Als jongere hecht ik veel belang aan bescherming van de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese integratie, zoals democratie, de rechtsstaat en wederzijds respect voor elkaars standpunten. Ik denk dat de toekomst van de Europese democratie berust op sterkere betrokkenheid van mensen bij de besluitvorming. Dit vereist meer kennis in de maatschappij en ook ontwikkeling van het onderwijssysteem, zodat het aansluit bij de uitdagingen van vandaag.

Om een bewuste en verantwoordelijke Europese samenleving op te bouwen, vind ik het cruciaal dat er een geïntegreerde economie tot stand komt met als grondslag een stabiele samenwerking tussen de actoren, verantwoordelijkheid voor het welzijn in de samenleving en een verantwoorde omgang met het milieu.