Dit zijn onze verhalen

In heel Europa zijn leden van onze online community samen.eu bereid tot handelen door deel te nemen aan evenementen en activiteiten en deze te organiseren. Sommigen leden hebben hun mening gegeven over de toekomst van Europa en anderen hebben nieuwe vaardigheden geleerd. Met hun ervaringen hebben zij niet alleen invloed op anderen kunnen uitoefenen, maar ook op zichzelf. Lees hier hun verhalen.

In de kijker

Natascia's inzet om informatie over de Europese instellingen en hun werk te verspreiden

Sinds het moment waarop ik me begon in te zetten voor de campagne #ikstemdezekeer, maak ik deel uit van de samen.eu community.

Het volledige verhaal lezen About Natascia's inzet om informatie over de Europese instellingen en hun werk te verspreiden

9 getuigenissen van 13 getuigenissen worden getoond

Word een Europees vrijwilliger! Raak betrokken! De toekomst is van jou!

Europa is mijn thuis. Sinds ik twee jaar terug vrijwilliger werd bij het liaisonbureau van het Europees Parlement in Roemenië is het Parlement mijn tweede thuis geworden. 

The next Europe

Mijn naam is Imre, ik ben in 2005 geboren inhet Hongaarse stadje Jászberény, dus slechts een jaar nadat Hongarije tot deEuropese Unie is toegetreden. Ik ben als juniorambassadeur in contact gekomenmet de samen.eu community. Deze community geeft mij de kans om me opinternationaal niveau te bewegen. Hier, in een community die werkelijk handelten iets bereikt, ben ik vrij om mijn mening te uiten en leggen mijn gedachten gewicht in de schaal.

Aansluiten bij een community van gelijkgestemde mensen

Sabīne, studente politieke wetenschappen. Mijn verhaal bij samen.eu begon zelfs voordat de community eigenlijk werd opgericht, toen ze nog bekend stond als de ikstemdezekeer.eu-campagne. Ik raakte betrokken bij de community als leerling aan de middelbare school nr. 25 in Riga, een van de zogeheten Ambassador Schools van het Europees Parlement. 

Hoe actiever we zijn, hoe beter de Europese toekomst zal zijn die ons te wachten staat

Mijn naam is Ruben. Ik ben 26 jaar en na het behalen van mijn diploma Europese studies besefte ik dat ik mijn kennis verder kon bijspijkeren.Ik ging op zoek naar informatie over de Europese Unie, haar instellingen en het bestuur en de werking ervan.

Ik wilde meer te weten komen over de Europese instellingen en op de hoogte zijn van wat er in het Europees Parlement wordt voorgesteld

Ik ben vrijwilliger van samen.eu geworden omdat ik meer over de Europese instellingen wilde weten en op de hoogte wilde zijn van wat er in het Europees Parlement gebeurt. Ik vond dat ik onvoldoende wist hoe het Europees Parlement werkt en wat de leden precies doen. 

Zelfs als buitenlander voel ik me heel goed geïntegreerd in de community.

Door mij op te geven als vrijwilliger bij samen.eu kreeg ik de kans om deel te nemen aan evenementen waar ik jongeren warm kon maken voor Europese aangelegenheden. 

Liam gelooft dat we als gemeenschap doelstellingen kunnen verwezenlijken

Europa betekent voor mij dat we als gemeenschap doelstellingen kunnen verwezenlijken die als individu buiten bereik lijken.

Europa op scholen dankzij Carola en andere vrienden van de samen.eu-community

“Ik ben lid geworden van samen.eu na het succes van de campagne #ikstemdezekeer.

Jongeren een plek aan tafel geven

Als jonge Europeaan en jeugdwerker voel ik mij verantwoordelijk voor de toekomst van Europa. Ik ben er vast van overtuigd dat onze democratieën bestendiger worden en het onze gemeenschappelijke identiteit ten goede komt wanneer jongeren de kans krijgen de houding, kennis en vaardigheden te verwerven waarmee zij kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Ik heb mij dan ook aangesloten bij samen.eu om actief burgerschap aan te moedigen en deel uit te maken van een community die gebaseerd is op gedeelde waarden en op de wederzijdse vastbeslotenheid om het Europese project voort te zetten.