Liam gelooft dat we als gemeenschap doelstellingen kunnen verwezenlijken

Europa betekent voor mij dat we als gemeenschap doelstellingen kunnen verwezenlijken die als individu buiten bereik lijken.

“Europa betekent voor mij dat we als gemeenschap doelstellingen kunnen verwezenlijken die als individu buiten bereik lijken. Dat is ook de reden waarom ik me voor EU-belangen ben gaan inzetten. Tijdens een jongerenuitwisseling in het kader van Erasmus+ in 2019 heb ik me geëngageerd in samen.eu. 

ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE bracht een wonder teweeg: meer dan 80 fantastische mensen uit 14 verschillende landen kwamen samen voor een fietstocht door gebieden waar ze nog nooit geweest waren, om aan te tonen dat jongeren geïnteresseerd zijn in een toekomst van solidariteit waar culturele en genderdiversiteit gevierd worden, dat zorgzaam omgaan met de natuur van belang is voor de duurzaamheid van de EU en dat het waardevol is gebruik te maken van de eigen stem, die met name gewicht in de schaal kan leggen wanneer mensen zich in een gemeenschap verenigen.

De EU is een bont gezelschap, waar één ding gegarandeerd is: uitwisseling. Mensen interageren met elkaar, bouwen vertrouwen in elkaar op en hebben aandacht voor elkaar. Ik put inspiratie uit het samenwerken van een grote groep mensen waarbij het gemeenschappelijk belang kan worden gediend en tegelijkertijd de rechten van elk individu worden versterkt. In een gemeenschap stoot je op je grenzen en leer je jezelf, en ook je medemensen, op een bijzondere manier kennen.

Sport weerspiegelt de structuren, normen en waarden in onze gemeenschap en neemt in die zin in onze samenleving een bijzondere plaats in. Ik denk dat sportbeoefening een grensoverschrijdend gevoel van verbondenheid kan bevorderen als alle groepen mensen de kans krijgen om hun stem te laten horen of hun zichtbaarheid te vergroten. Deze samenwerking in Europa moet worden versterkt om de interculturele uitwisseling en het bewustzijn van de diversiteit van de mens in de sport te bevorderen.”